Gada apgrozījums
Darbinieki (par kuriem maksā darba algu)
Vidējā mēnešalga, ieskaitot uzņēmuma valdi (neto, jeb 'uz rokas')
380 € (Bruto)
Citi izdevumi gadā (izņemot algas, ienākumu nodokļa un soc.maksājumus)
Cik lielu daļu peļņas ieguldīs uzņēmuma attīstībā
% 0

Aprēķins

  MUN 2019 UIN 2019
Peļņa 0 0
Vidējā mēnešalga 1 darbiniekam (neto) 0 0
Vidējā mēnešalga 1 darbiniekam (bruto) 0 0
Darba alga par nodarbinātajiem gadā (neto) 0 0
Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) 0 -
Darbinieka ienākuma nodoklis gadā 0 0
Darba ņēmēja VSAOI gadā 0 0
Darba devēja VSAOI gadā 0 0
Citi nodokļi (t.sk. UIN) 0 0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis nereinvestētajai peļņai 0
Citi izdevumi 0 0
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis no dividendēm (20%) 0 0
Īpašnieka ieguvums, ja tiek izņemta visa peļņa 0 0
Par katru darbinieku VSAOI mēnesī 0 0
Par katru darbinieku IIN mēnesī 0 0

Aprēķinos izmantotie nosacījumi

Mikrouzņēmumu nodokļa likme15%
VSAOI darba ņēmējam11%
Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja likme 201824.09%
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 2019 (UIN)20%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumiem no kapitāla (IIN)20%
Minimālā alga 2019430 €
Piemērojamais koeficents apliekamā uzņēmuma ienākuma noteikšanai0.8

* Iekļauts mikrouzņēmumu nodokļa maksājumā

Mikrouzņēmumu nodokļa kalkulatorā izmantoti 2018. gada minimālās algas un neapliekamā minimuma dati.

Atceries - no 2018. gada fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, no pretendenta saņem rakstveida apliecinājumu, ka tas nav nodarbināts pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.