Darbības jomas izvēle ietekmē gan iespējamo uzņēmējdarbības formu, gan piemērojamo nodokļu režīmu, jo dažas no jomām ir īpaši izceltas komerclikumā. Tomēr lielākajai daļai no darbības veidiem nav noteikts īpašs reģistrācijas veids vai nodokļu režīms, līdz ar to, ja tevis izvēlētā nozare nav atrodama šajā sarakstā, tad izvēlies variantu “cita joma”.EUR / gadā
EUR / gadā


Statuss:
Atbildība:
Darbinieku skaits:
Pamatkapitāls:


Apgrozījums:
Īpašnieku statuss:
Peļņa:
Reģistrācijas nodeva:
Īpašnieku skaits:
Firma:
Identifikators:
*
** ja nodarbina 6 un vairāk darbinieku, tad maksimālais apgrozījums ir 28500 EUR

Iespējamie ienākumu nodokļa režīmi
  Virs 40000 eiro gada apgrozījuma sliekšņa, jāreģistrējas arī kā PVN maksātājam, ja vien darbības nozare to nepieprasa neatkarīgi no apgrozījuma!

  EUR / gadā
  EUR / gadā

  Saimnieciskās darbības formas un nodokļu režīma rīka ieteikumiem un informācijai ir informatīvs raksturs, kas sniedz tikai virspusēju ieskatu nepieciešamajās formalitātes savas iecerētās aktivitātes veikšanai. Rīka atspoguļotā informācija balstās uz 2021.gada normatīvo regulējumu. Saimnieciskās darbības veikšana ir pakļauta dažādām nodokļu un nodevu prasībām, kā arī citiem noteikumiem, kas var būt specifiski izvēlētajai nozarei. Uzsākot saimniecisko aktivitāti pārliecinies Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā par nepieciešamību reģistrēt savu aktivitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārliecinies arī par citām prasībām un licencēm, ko uzrauga par attiecīgajām jomām atbildīgie dienesti un iestādes.

  Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšanas nosacījumus regulē Komerclikums. Plašāka informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapā. Informācija par nodokļu un muitas jautājumiem pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā un attiecīgajos likumos un noteikumos.

  Saimnieciskās darbības formas un nodokļu režīma rīks ir izstrādāts Swedbank Finanšu institūtā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

  Atsauksmēm un ierosinājumiem: instituts@swedbank.lv

  Valsts ieņēmumu dienests Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs