Lūdzu, ievadi datus:
Plānotā darbības joma: Darbības jomas izvēle ietekmē gan iespējamo uzņēmējdarbības formu, gan piemērojamo nodokļu režīmu. Ja tevis izvēlētā nozare nav atrodama šajā sarakstā, tad izvēlies variantu 'cita joma'.
Īpašnieku skaits: Saimniecisko aktivitāti var īstenot kopā vairāki domubiedri dalot pienākumus un atbildību kļūstot par līdzīpašniekiem.
Plānotais pamatkapitāls: Pamatkapitāls ir ieguldīto līdzekļu summa saimnieciskajā aktivitātē, kas parāda dibinātāju līdzdalības apjomu. Līdzīgi, kā aizņemoties naudu, nereti tiek prasīta arī paša līdzdalība jeb pirmā iemaksa.
Dažādām saimnieciskās aktivitātes formām ir atšķirīgas kapitāla prasības.
Plānotais gada apgrozījums: Plānotais gada apgrozījums ir summa, kuru plānots kopumā gūt gada laikā no saimnieciskās aktivitātes, neieskaitot tajā izdevumus.
Prognozētie izdevumi attiecībā pret apgrozījumu: Lai noteiktu piemērotāko nodokļu režīmu, ir svarīgi paredzēt cik lieli būs izdevumi attiecībā pret ieņēmumiem. Izdevumos jāiekļauj algas, nodokļi, preču iegāde, iekārtas, transports, komunālie un citi ar saimniecisko aktivitāti saistītie izdevumi. %
Plānotais darbinieku skaits: Plānotais darbinieku skaits, neiekļaujot īpašniekus.
Aprēķināt
Saimnieciskās darbības forma
  • Optimālais variants
  • Citas iespējas
Saimnieciskās darbības forma:
Ienākuma nodokļa režīms:
Sociālais nodoklis:
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):
Svarīgi zināt:
Saglabāt kā bildi
Ienākuma nodokļa režīms
Atkarīgs no katra dalībnieku juridiskās formas

Saimnieciskās darbības formas un nodokļu režīma rīka ieteikumiem un informācijai ir informatīvs raksturs, kas sniedz tikai virspusēju ieskatu nepieciešamajās formalitātes savas iecerētās aktivitātes veikšanai. Rīka atspoguļotā informācija balstās uz 2018.gada normatīvo regulējumu. Saimnieciskās darbības veikšana ir pakļauta dažādām nodokļu un nodevu prasībām, kā arī citiem noteikumiem, kas var būt specifiski izvēlētajai nozarei. Uzsākot saimniecisko aktivitāti pārliecinies Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā par nepieciešamību reģistrēt savu aktivitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārliecinies arī par citām prasībām un licencēm, ko uzrauga par attiecīgajām jomām atbildīgie dienesti un iestādes.

Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšanas nosacījumus regulē Komerclikums. Plašāka informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapā. Informācija par nodokļu un muitas jautājumiem pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā un attiecīgajos likumos un noteikumos.

Saimnieciskās darbības formas un nodokļu režīma rīks ir izstrādāts Swedbank Finanšu institūtā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

Atsauksmēm un ierosinājumiem:

Piemērotā forma Ien. no īp./saim./dabas Mākleris, aģents Apgrozījums Īpašnieki Īpašnieki Darbinieki Dibinātāji fiz.pers. Kapitāls Atbildība Taksometrs Ieteikums Prioritāte Rinda
Nereģistrē saimniecisko darbību 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieteikta nereģistrēta saimnieciskā darbība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reģistrēta saimnieciskā darbība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individuālais komersants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilnsabiedrība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemērotais režīms Darbības joma Fiz.pers. Jurid.pers Apgr. Nodarb. sk. Algas Īpašnieki Pilnsabiedrība Prov. nod. mēn Ieteikums Prioritāte Rinda
Nodoklis nav jāmaksā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patentmaksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodoklis no nereģistrētas saimnieciskās darbības (IIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodoklis no saimnieciskās darbības (IIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro uzņēmuma nodoklis (MUN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodoklis no kapitāla pieauguma (IIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iespējas Ienākuma nodoklis Prioritāte
0 0 0
0 0 0
0 0 0