Raksta attēls

Ar ko rēķināties uzņēmējam piedāvājot darbu skolēnam?

Vai nepilngadīgs bērns var saņemt algas nodokļu grāmatiņu darbam vasaras brīvlaikā un vai nepilngadīgam bērnam (kurš ir apgādībā) pienākas neapliekamais minimums?

Atbildi sniedz Maija Grebenko, žurnāla “Bilance” galvenā redaktore. Skolēns vairs netiek noņemts no vecāku apgādības, ja viņš strādās vasarā, jo spēkā esošais nodokļu regulējums paredz, ka atvieglojumi (par apgādājamo personu) nav piemērojami, ja personas (izņemot personas līdz 19 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un taksācijas gada laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus) patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus (IIN likuma 3. daļas fragments, spēkā no 2015. gada 1. janvāra).

Jāuzsver, ka, iesniedzot darba devējam nodokļa grāmatiņu, drīkst piemērot neapliekamo minimumu skolēna ienākumam. Vienlaikus arī vecāki, kuru apgādībā ir skolēns, ir tiesīgi izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu. Izņēmums ir situācijā, kad skolēns vai vecāki nodarbināti pie darba devēja, kurš ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Ja nodarbinātā persona ir pusaudzis (no 15 līdz 18 gadiem, bet nemācās), minēto labvēlību drīkst baudīt, līdz persona sasniegusi 18 gadus.

Darba devējiem, kas nodarbinās skolēnus vasarā, var būt dažādi nodokļu režīmi:
1) vispārējais nodokļu maksāšanas režīms,
2) darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs,
3) darba devējs ir lauksaimnieks.

Pirmajā gadījumā, skolēnam sākot strādāt:
• pirms ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), darba devējs aprēķina un ietur no algas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) 10,50%;
• no algas darba devējs ietur un maksā budžetā iedzīvotāju IIN 23% apmērā;
• savukārt 23,59% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem. Kopā budžetā tiek iemaksātas 34,09% no darbinieku algas;
• sociālās iemaksas nav jāveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem;
• skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot ar  IIN neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā.

Kamēr skolēns vasarā strādās, vecākiem drīkst piemērot atvieglojumu par apgādībā esošo personu 165 eiro apmērā (neatkarīgi no citiem nosacījumiem), bet periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 165 eiro apmērā.

Ja skolēns vasaras laikā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.
Vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošo bērnu 165 eiro apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu. Atvieglojums tiks piemērots arī tad, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem, bet mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.
Ja bērns turpinās strādāt arī pēc 31. augusta, VID parūpēsies par to, ka apgādība tiktu pārtraukta (paziņojot par to gan vecāku darba devējam, gan pašam vecākam).
Lai saņemtu algas nodokļa grāmatiņu, skolēnam jāvēršas VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas saņemšanai. To var izdarīt gan elektroniski, izmantojot Elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS), gan papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā.

Bērnu (Darba likuma izpratnē  persona, kas ir jaunāka par 15 gadiem vai arī līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību) drīkst nodarbināt līdz četrām stundām dienā (ne vairāk par 20 stundām nedēļā). Bērniem par paveikto darbu maksā atbilstoši tā apjomam.
Pusaudzi (Darba likuma izpratnē ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura ieguvusi pamatizglītību ) drīkst nodarbināt ne vairāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā. Turklāt par šādu darbu pusaudzim jāmaksā ne mazāk par minimālo darba algu.