Raksta attēls

Piesakiet savu uzņēmumu Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai

Atbalstot korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu uzņēmumos, aicinām uzņēmējus pieteikties Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai! Balva izveidota, lai stiprinātu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicinot uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī atklātu kodeksa ieviešanas labās prakses piemērus.

Piesakiet savu uzņēmumu līdz 12. augustam! 

Balva tiks pasniegtas trīs kategorijās:

  • Risku pārvaldības stratēģis – uzņēmums, kurš vissekmīgāk identificē, novērtē, vada un kontrolē potenciālos notikumus vai situācijas, nodrošinot pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu;
  • Padomes dažādības ieviesējs – uzņēmuma padome, kuras sastāvā ir personas ar dažādu, savstarpēji papildinošu kompetenci, skatījumu, izglītību, darba pieredzi (to vidū starptautisku), nacionalitāti, kā arī padomē ir pārstāvēti abi dzimumi un personas dažādā vecumā, tas veicina vispusīgas diskusijas, plašāku perspektīvu, kā arī rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu;
  • Iesaistīto pušu vadības praktiķis – uzņēmums, kurš nodrošinājis kvalitatīvu sadarbību ar visām ieinteresētajām pusēm.

Uzziniet vairāk šeit

Balvas žūrijā ietilpst padomē darbojošās institūcijas: Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, "Nasdaq Riga", "PricewaterhouseCoopers", Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, "Alphinox Quality", zvērinātu advokātu birojs "Walless", zvērinātu advokātu birojs "Cobalt", "Baibas Strupišas juridiskais birojs", zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja, "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne uzsver:

"Laba korporatīvā pārvaldība un tās principu piemērošana ikdienā ir mūsdienīga biznesa aksioma, tomēr tikpat svarīgi ir par savu pieredzi stāstīt un dalīties ar labajiem piemēriem. Labas pārvaldības balva, manuprāt, ir lieliska platforma, lai vairotu uzņēmuma redzamību un ieinteresēto pušu – klientu, darbinieku un sadarbības partneru – uzticību."

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājas vietnieks, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Ruda atzīmē:

"Korporatīvās pārvaldības kodeksam ir nozīme tad, ja uzņēmumi to ievieš savā darbā. Latvijas korporatīvās pārvaldības balva izceļ un godina uzņēmumus, kas ir labi Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktiķi, ar kuru pieredzi ir būtiski dalīties un no kuras vērts mācīties arī citiem."

  • Konkursu organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā.