Pieslēgties

Kā dažādība komandā veido vērtību biznesā?

Cik efektīva ir jūsu komanda, vai zināt savus komandas dalībniekus – kādi ir to mērķi, vēlmes un vajadzības? Novērtējiet to uzņēmuma komandas pašvērtējuma testā.

1. Paņemiet papīra lapu un rakstāmo.

A. Viss ir sagatavots

2. Novietojiet lapu vertikāli un uzzīmējiet tabulu – būs nepieciešamas 10 rindas un par vienu vairāk kolonnas kā darbinieku skaits, par kuriem vēlaties pildīt šo uzdevumu (paraugs attēlā). Ja jūsu komanda ir neliela, tad ir vērts šo uzdevumu aizpildīt par visiem darbiniekiem. Ja jūsu komanda ir liela, izvēlieties savus svarīgākos komandas spēlētājus – vadības komandas cilvēkus, struktūrvienību vadītājus, labākos speciālistus, bet vienā reizē tomēr vēlams ne vairāk kā 2-3 cilvēkus.

A. Tabula ir uzzīmēta

3. Sarakstiet kolonnu augšpusē savu komandas dalībnieku vārdus (paraugs attēlā).

A. Vārdi sarakstīti

4. Aizpildiet tabulu, atbildot uz 9 jautājumiem par katru no izvēlētajiem darbiniekiem (jautājumi attēlā). Aizpildiet tikai tos lauciņus, kuros patiešām zināt atbildes. Tas nav eksāmens un godīgs rezultāts ir svarīgs jums pašiem.

A. Cik varēju, tabulu aizpildīju

5. Kad esat, cik vien varējāt, atbildējis/usi uz visiem jautājumiem par katru darbinieku, lūdzu, novērtējiet, cik daudz ir palicis neaizpildītu lauciņu. Lūdzu, norādiet, kurā no trīs jautājumu blokiem ir visvairāk tukšu vietu.

A. 1. – 3. jautājumā visvairāk neaizpildīto lauku par kolēģiem.
B. 4. – 6. jautājumā visvairāk neaizpildīto lauku par kolēģiem.
C. 7. – 9. jautājumā visvairāk neaizpildīto lauku par kolēģiem.
D. Visi jautājumi par visiem darbiniekiem ir atbildēti, visi tabulas lauciņi aizpildīti.

Jūsu rezultāti nav viennozīmīgi! Atbilstat vairāk nekā vienam rezultātam:

Jūsu rezultāts: Jūs esat gudrs vadītājs, labs komandas kapteinis!

Lieliski, ka tik labi orientējaties savu komandas biedru mērķos, attīstības vēlmēs un vajadzībās. Kolēģi to noteikti ir pamanījuši un novērtē! Tomēr, atcerieties, ka vērtības un motīvi mainās, tādēļ vismaz reizi gadā, bet pārmaiņu laikā pat biežāk, atkārtojiet šo uzdevumu.

 

Jūsu rezultāts: Skaidrība par darbinieku personiskās attīstības iecerēm un pārdomāti individuālās attīstības plāni ir jūsu uzņēmuma neizmantots potenciāls!

Visdrīzāk jūs pilnībā nerēķināties ar darbinieku vēlmēm un nerespektējat katras personas dabisko tieksmi uz attīstību. Tas var demotivēt darbiniekus un likt viņiem meklēt citu darba vietu. Turklāt, nezinot darbinieka vēlmes un ieceres, jūs pilnībā nepārvaldāt savu cilvēkresursu un nezināt tā slēpto potenciālu.

Visefektīvāk aizpildīt tukšos lauciņus palīdzēs regulāras individuālas attīstības pārrunas ar darbiniekiem. Laba prakse ir šādas pārrunas organizēt vismaz reizi gadā, kā arī tuvojoties pārbaudes laika beigām.

 

Jūsu rezultāts: Mērķtiecīga darbinieku talantu vadība ir jūsu uzņēmuma neizmantots potenciāls!

Jūs pilnībā nepārzināt darbinieku stiprās puses un visdrīzāk tās ir pilnībā neizmantots resurss jūsu uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Turklāt – ja darbinieks jūt, ka viņa talanti netiek izmantoti, mazinās darbinieka motivācija strādāt uzņēmumā.

Visefektīvāk aizpildīt tukšos lauciņus palīdzēs vērojumi, rīcību analīze, regulāras sarunas ar darbiniekiem, atgriezeniskā saite no klientiem, kā arī izpratne par katra darbinieka personiskā uzvedības stila īpatnībām.

 

Jūsu rezultāts: Vienota izpratne par vērtībām un mērķiem ir jūsu uzņēmuma neizmantots potenciāls!

Jūs riskējat nepamanīt, ka uzņēmuma mērķi ir pārstājuši kalpot par motivāciju veicinošu faktoru darbiniekiem. Vēl vairāk, iespējams, ka uzdevumi un rīcības to sasniegšanai ir sākušas traucēt darbinieka personīgo mērķu sasniegšanai. Atcerieties, ka svarīgākais faktors, kas atšķir labu komandu no kopīgi strādājošu ļaužu grupas, ir kopēja mērķa esamība!

Visefektīvāk aizpildīt tukšos lauciņus palīdzēs komandas vērtību un stratēģijas darbnīcas.