Pieslēgties

Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrība, Biedrība