Pieslēgties

Vai videi draudzīgā biznesā ir bizness?

Kā jūs domājat – vai zaļā biznesā ir bizness? Cik zaļš ir jūsu bizness? Novērtējiet to videi draudzīga uzņēmuma pašvērtējuma testā!

1. Vai bizness var vienlaicīgi rūpēties par vidi un pelnīt?

A. Var pelnīt, bet uzņēmumam rūpes par vidi rada papildus izmaksas
B. Nē, noteikti nevar
C. Var pelnīt, turklāt gūt augstāku peļņu un rentabilitāti kā vidēji nozarē

2. Ko jūs domājat par “zaļo” vai videi draudzīgu biznesu?

A. Man tas neliekas nopietni
B. Man ir svarīgas vides vērtības, bet tās vairāk ievēroju savā sadzīvē un mājās, nevis biznesā
C. Vides vai zaļā biznesa vērtības man ir svarīgas un cenšamies tās ieviest/esam ieviesuši savā biznesā.

3. Vai uzņēmumā esat vērtējuši un zināt, kas tiek izmests atkritumos?

A. Jā, mēs šķirojam atkritumus un domājam, kā tos pārstrādāt vai kā tos izmantot citiem mērķiem
B. Nē, nezinām, mēs domājam par izaugsmi, nevis par atkritumiem
C. Diemžēl nē vai tikai daļēji, bet vajadzētu to darīt nopietnāk, jo, iespējams, izmetam kādus vērtīgus resursus

4. Ja jūsu uzņēmumam ir nepieciešama iekārta/ ierīce, kuras jaudu neizmantosiet pilnībā un tā ik pa laikam stāvēs neizmantota:

A. Izvērtēsim alternatīvas, vai tādu iekārtu/ ierīci izīrēt būtu ekonomiski izdevīgāk
B. Mēs to vienalga pirksim, jo tā ir būtiska mūsu produktu ražošanā/ pakalpojumu sniegšanā
C. Atradīsim partnerus, kam arī šāda iekārta/ierīce ir nepieciešama un pirksim un lietosim to kopīgi

5. Ko jūs zināt par aprites ekonomiku un aprites biznesa modeļiem?

A. Esam uzņēmumā pētījuši informāciju par šo tēmu un arī praktiskos piemērus
B. Par to nekas iepriekš nav dzirdēts
C. Aprites ekonomikas vērtības un principus esam iekļāvuši uzņēmuma stratēģijā un/vai ikdienas darbībā
D. Par šo tēmu kaut kas ir dzirdēts

6. Vai ziniet piemērus, kad uzņēmums saražotos produktus pārdod kā pakalpojumu un tādejādi pelna vairāk un labāk notur ilgtermiņa klientus?

A. Kā klients šādus tādus pakalpojumus esmu izmantojis, bet nezinu, kā to ieviest savā biznesā
B. Nekas par to nav dzirdēts un nav skaidrs, kā taustāmu produktu var pārdot kā pakalpojumu
C. Koplietošanas platformas, produktu-pakalpojumu sistēmas un citas šādas inovatīvas pieejas man nav svešas un mēs aktīvi strādājam pie to ieviešanas mūsu uzņēmumā

7. Vai esat kādreiz aizdomājies, kā biznesā strādā teiciens “MAZĀK IR VAIRĀK” un, pats galvenais, kā no tā gūt peļņu?

A. Naudas un resursu trūkums uzņēmumā mums šad tad spiež būt radošiem un atrast veidus, kā taupīt izmaksas
B. Tas ir mūsu vadmotīvs, veidojot jaunus piedāvājumus klientiem un meklējot jaunus veidus ienākumu gūšanai
C. Nezinu un neizprotu šo teicienu

Jūsu rezultāti nav viennozīmīgi! Atbilstat vairāk nekā vienam rezultātam:

Jūsu rezultāts: Apsveicam! Aprites ekonomikas principi ir jūsu uzņēmuma principi

Visticamāk videi draudzīga biznesa idejas un prakse jums ir labi zināma un saprotama. Ne tikai izprotat aprites ekonomikas principus, bet arī regulāri domājat par to piemērošanu savā uzņēmumā. Visdrīzāk sekojat līdzi to uzņēmumu darbībai, kas veiksmīgi izmanto atkritumus jaunu produktu ražošanā, palielinot uzņēmuma peļņu. Jūsu inovatora gars neļauj apstāties un liek domāt par jaunu biznesa modeļu ieviešanu, lai samazinātu izmaksas vai biznesa riskus, kā arī spētu sagatavot pēc iespējas labāku piedāvājumu klientiem. Brīnišķīgi! Jūs esat paraugs citiem uzņēmējiem. Vienlaikus der atcerēties par samērīgumu – ja sadzīvē mēs varam būt bezkompromisa vides vērtību popularizētāji un aizstāvji, biznesā viss jāvērtē caur trīs svarīgām perspektīvām – vides, ekonomiskā izdevīguma un klientu vēlmēm.

 

Jūsu rezultāts: Videi draudzīga biznesa vērtības padariet par savējām un gūstiet jaunas iespējas biznesa attīstībai

Jūsu uzņēmumā jau ir integrēti aprites ekonomikas un “zaļā” biznesa elementi. Lai gan mērķtiecīgas ilgtspējas stratēģijas biznesā vēl neesat ieviesuši, dziļi sirdī un intuitīvi esat par videi draudzīgu biznesu. Neapstājieties, turpiniet sekot šīm vērtībām. Videi draudzīgs bizness nav tikai idejā, tas ir bizness. Dažādās nozarēs ir uzņēmumi, kas, veiksmīgi un apdomīgi rīkojoties ar resursiem, vienlaikus ir gan paaugstinājuši savu efektivitāti un peļņu, gan uzlabojuši savu reputāciju un pozitīvi ietekmējuši vides jautājumu risinājumus. Esiet viens no tiem.

Jūsu rezultāts: Atkritumu samazināšana un pārstrāde ir jūsu uzņēmuma neizmantotā iespēja jauniem produktiem/pakalpojumiem

Jūs esat pārliecināts par sava uzņēmuma darbības stratēģiju un visticamāk to arī veiksmīgi īstenojat. Visdrīzāk, ar savām rīcībām nekaitējat videi un rūpējaties par atkritumu savākšanu. Jūs apzināties, ka kopumā pasaulē mūsdienu sabiedrība saražo milzīgu atkritumu daudzumu un daļa no tā nonāk jūrā, mežos un citur dabā. Tomēr uzskatāt, ka vides problēmu un klimata pārmaiņu jautājumus aktīvi jārisina vides aizsardzības organizācijām un citiem vides entuziastiem. Lai samazinātu atkritumu daudzumu pasaulē un klimata pārmaiņas, svarīgi iesaistīties ikvienam. Jūsu uzņēmums noteikti var darīt vairāk, pārskatot, kas uzņēmuma darbības rezultātā nonāk atkritumos, kā to var samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt. Arī videi draudzīgā biznesā ir bizness.