Pieslēgties

Kā nodrošināt uzņēmuma un datu drošību?

Uzņēmuma dati ir viena no lielākajām uzņēmuma vērtībām, tāpēc tie ir atbilstoši jāpasargā. Kāda ir risku situācija jūsu uzņēmumā? Vai tie ir augsti, vidēji vai zemi? Novērtējiet to uzņēmuma risku pašvērtējuma testā.

1. Vai jūs pārzināt, kādi dati ir uzņēmuma rīcībā?

A. Nē, tikai aptuveni
B. Jā, man viss ir galvā
C. Jā, uzņēmumā viss ir dokumentēts

2. Vai jūsu uzņēmumam ir izstrādāta “privātuma politika”?

A. Nē, kas tā tāda?
B. Jā, ļoti vispārīga
C. Jā, detalizēta

3. Vai uzņēmumā ir izstrādāta iekšēja kārtība, kā strādāt ar datiem?

A.
B. Ir izstrādāta viena vai vairākas procedūras
C. Darbinieki ir mutiski instruēti

4. Vai esat pārliecināts, ka uzņēmuma dati ir drošībā?

A. Jā, esmu redzējis audita atskaites vai veiktos drošības pasākumus
B. Nē, nezinu, kā dati tiek aizsargāti
C. Jā, uzticos darbiniekiem vai informācijas sistēmu piegādātājiem

5. Vai bieži veicat darījumus skaidrā naudā?

A. Reizēm, pārsvarā nebūtiskas summas ikdienas klientu apkalpošanā
B. Bieži, t.sk. saņemu lielākas summas no sadarbības partneriem
C. Reti, izņēmumu gadījumos

6. Vai pārbaudāt, vai jūsu sadarbības partneri ir Sankciju sarakstos?

A. Tad, ja liekas aizdomīgs
B. Vienmēr
C. Nekad neesmu to darījis

7. Vai esat piedzīvojis kādu no šādām situācijām?

A. Uzņēmums regulāri seko līdzi savam kredītreitingam
B. Tiek kavēta rēķinu apmaksa
C. Uzņēmums ir izmantojis tiesiskās aizsardzības procesu un/vai bijis ierosināts maksātnespējas process

Jūsu rezultāti nav viennozīmīgi! Atbilstat vairāk nekā vienam rezultātam:

Jūsu rezultāts: Esiet uzmanīgi – jūsu uzņēmums var būt pakļauts augstiem drošības riskiem!

Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un izvairītos no zaudējumiem, ieteicams izvērtēt ieviestos pasākumus  ar datu aizsardzību un kiberdrošību saistīto risku, negatīva kredītreitinga vai iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas kontroles risku pārvaldīšanai.
Lai izdodas aktīvi rīkoties, lai novērstu liekus riskus!

 

 

Jūsu rezultāts: Esat apzinājušies būtiskākās 21.gadsimta riska jomas, tomēr vēl daudz darba priekšā!

Lai arī esat apzinājušies, ka datu drošība, kiberdrošība, finanšu līdzekļu un darījumu iesaldēšanas riski, kā arī laba kredītreitinga nodrošināšana ir būtiski aspekti mūsdienu uzņēmējdarbībā un izprotat tos, tomēr šo risku pārvaldība nav pilnībā integrēta uzņēmuma ikdienas darbībā. Tas var radīt nepatīkamus pārsteigumus un kāda riska potenciālu iestāšanos. Iespējams, jums ir nepieciešama palīdzība, lai veiksmīgāk sakārtotu un sistematizētu savu darbību.

 

Lai izdodas turpināt ceļu pareizajā virzienā!

Jūsu rezultāts: Lieliski apzināties dažādus 21.gadsimta riskus un esat veikuši būtiskākās darbības to novēršanai!

Esat kārtīgi pastrādājuši, lai novērstu dažādus ar datu pārvaldību saistītus iespējamus riskus, kā arī nodrošinātu augstu kredītreitingu un zemus finanšu līdzekļu un darījumu iesaldēšanas riskus. Tomēr šīs jomas sevī slēpj daudz iespējamos zemūdens akmeņus, līdz ar to nepieciešams sekot līdzi aktualitātēm.

 Lai izdodas noturēt sasniegto un sekot līdzi aktualitātēm!